Głowny specjalista ds. BHP / Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Robert TARNOWSKI
Certyfikat kompetencji konsultanta w zakresie bhp w małych i średnich przedsiębiorstwach – CIOP-PIB nr- K-165/1111/2020

szkolenie wstępne i okresowe bhp

szkolenie wstępne i okresowe bhp

Szkolenie wstępne ogólne

Tuż po rozpoczęciu nowej pracy lub po awansie na inne stanowisko musisz przejść wstępne szkolenie BHP, które składa się z instruktażu stanowiskowego oraz ogólnego. Podczas szkolenia BHP należy kierować się aktualnymi przepisami, a także zasadami obowiązującymi w danym zakładzie pracy.

Każdy pracownik musi ukończyć szkolenie wstępne, dopiero później może być dopuszczony do swojej pracy.

Zwróć uwagę na to, że szkolenie wstępne jest ważne przez 12 miesięcy, a przed upływem tego czasu należy przeprowadzić szkolenie okresowe.

Przekonaj się, na czym dokładnie polegają poszczególne części wstępnych szkoleń.

  • Instruktaż stanowiskowy – powinien umożliwić uczestnikowi zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowisku pracy. Kluczowe znaczenie ma też wiedza z zakresu ryzyka zawodowego, sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz zapoznanie z metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż stanowiskowy dla pracowników administracyjno-biurowych trwa minimum 3 godziny lekcyjne, każda z nich ma po 45 minut. W przypadku innych stanowisk niezbędne jest szkolenie BHP trwające przynajmniej 8 godzin lekcyjnych.
  • Instruktaż ogólny – polega na  zapoznaniu się pracowników z podstawowymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoba przeprowadzająca szkolenie bierze pod uwagę zarówno Kodeks pracy, jak i regulamin oraz zasady danego zakładu pracy. Bardzo ważne jest to, że instruktaż ogólny obejmuje zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
 
 

Szkolenie okresowe

Szkolenia okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu zaktualizowanie oraz odświeżenie wiedzy i umiejętności pracowników. Rozporządzenie dokładnie określa, kto powinien wziąć udział w takim szkoleniu, a przede wszystkim jak często musi się odbywać.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie okresowe raz na 5 lat należy przeprowadzić w przypadku:

  • pracowników służby BHP,
  • pracowników inżynieryjno technicznych,
  • pracodawców i osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach.

Osoby objęte ryzykiem zawodowym związanym z wykonywanymi obowiązkami są zobowiązane do przeszkolenia raz na 3 lata. Szczególnie dotyczy to robotników. Jeśli zagrożenie jest jeszcze większe, to szkolenie okresowe należy przeprowadzić każdego roku. Pracowników administracyjno biurowych należy szkolić raz na 6 lat.

Kluczowe znaczenie ma to, że okresowe szkolenia BHP kończą się egzaminem. Na potwierdzenie pozytywnego wyniku testu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

Kto może prowadzić szkolenie wstępne i okresowe bhp w zakładzie pracy?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wyraźnie wskazuje na to, kto może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy oraz ogólny, a także okresowe szkolenie.

W przypadku instruktażu ogólnego szkolenie może przeprowadzić:

  • pracownik służby BHP,
  • pracodawca, który sam wykonuje zadania z zakresu BHP,
  • pracownik wyznaczony przez pracodawcę, który ma odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności, a także zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia.

Zwróć uwagę na to, że instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona osoba, która kieruje pracownikiem, a do tego ma doświadczenie zawodowe i wiedzę potrzebną do przeszkolenia. Z zasady nie powinien to być pracownik służb BHP.

Szkolenia okresowe zazwyczaj prowadzi zewnętrzna firma. Choć takie zajęcia mogą też mieć formę online, tak jak na przykład szkolenie okresowe BHP online dla pracowników administracyjno – biurowych.

szkolenie wstępne i okresowe bhp – atrakcyjne ceny !

 

 
 

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email