Głowny specjalista ds. BHP / Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Robert TARNOWSKI
Certyfikat kompetencji konsultanta w zakresie bhp w małych i średnich przedsiębiorstwach – CIOP-PIB nr- K-165/1111/2020

Blog