Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – wymagania

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to dokument określający procedury postępowania w sytuacji zagrożenia pożarem. Jej podstawą prawną jest § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ? Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna składać się z kilku kluczowych elementów, oto one: Warunki ochrony przeciwpożarowej: Instrukcja […]

szkolenie wstępne i okresowe bhp

szkolenie wstępne i okresowe bhp Szkolenie wstępne ogólne Tuż po rozpoczęciu nowej pracy lub po awansie na inne stanowisko musisz przejść wstępne szkolenie BHP, które składa się z instruktażu stanowiskowego oraz ogólnego. Podczas szkolenia BHP należy kierować się aktualnymi przepisami, a także zasadami obowiązującymi w danym zakładzie pracy. Każdy pracownik musi ukończyć szkolenie wstępne, dopiero później może być […]

Wypadek przy pracy – w drodze do / z pracy

Wypadek przy pracy – w drodze / definicja wypadek przy pracy – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy […]